Quyền và hạn chế về quyền của người đồng tính trên toàn thế giới

Trong những năm gần đây, thế giới đã có những cái nhìn và phản ứng tích cực hơn với cộng đồng LGBTIQ+. Đơn cử như vào tháng 5 năm 2019, cơ quan lập pháp của Đài Loan tuyên bố hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á cho phép luật này, mở ra niềm hi vọng cho cộng đồng LGBTIQ+ ở châu Á nói riêng và toàn thế giới nói chung. Tuy nhiên, song song với sự tích cực này, cũng vẫn còn nhiều rào cản trong xã hội mà cộng đồng LGBTIQ+ phải đối mặt. Dưới đây là thống kê về một số quyền cũng như hạn chế của người đồng tính ở các quốc gia trên toàn thế giới.


Tài liệu tham khảo

TRẮC NGHIỆM: Quyền và hạn chế về quyền của người đồng tính trên toàn thế giới

1/ Châu lục nào có nhiều quốc gia nhất mà được bảo vệ trước sự phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục ở nơi làm việc?
2/ Châu lục nào có nhiều quốc gia nhất mà các hành vi tình dục đồng giới tự nguyện không bị phạm pháp?
3/ Cho tới nay (2020), có bao nhiêu quốc gia đã hợp thức hoá hôn nhân đồng giới?
4/ Những quốc gia ở Đông Nam Á coi đồng tính là bất hợp pháp:
5/ Có bao nhiêu quốc gia mà hành vi đồng tính là án tử hình?
TRẮC NGHIỆM: Quyền và hạn chế về quyền của người đồng tính trên toàn thế giới
Số câu đúng của bạn là {{userScore}} /{{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}

More To Explore

Bạn muốn cùng VYA xây dựng các bài viết?

Hãy xem xét đơn tham gia ngay tại đây