VIETNAM YOUTH ALLIANCE

Tổ chức tuyên truyền kiến thức về lĩnh vực giáo dục giới tính và LGBT+

Vietnam Youth Alliance

Là một tổ chức phi lợi nhuận có sứ mệnh tuyên truyền và phổ biến kiến thức về lĩnh vực giáo dục giới tính và LGBT+ đến giới trẻ Việt Nam. Thành lập vào tháng 12 năm 2019, VYA nay đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ quan tâm và tham gia vào công cuộc phổ biến kiến thức giáo dục giới tính và LGBT+ của tổ chức. Khẩu hiệu của VYA là:

LGBTIQ+ SEX+ YOUTH+

Các thành tựu: 

3/10 - 6/10/2020

VYA được mời tham dự tập huấn lãnh đạo LGBT được tổ chức bởi DNXH Hải Đăng, với sự đồng hành của nhiều tổ chức bao gồm iSEE, ICS, CSAGA, UNAIDS, Mpact và COC Hà Lan.

2020

VYA hợp tác cùng Doanh nghiệp I LOVE BOOKS, Một và Lục Sắc LGBT.

10/12/2020 – 10/12/2021

VYA trở thành đại diện cộng đồng LGBT ở Việt Nam cho Region 19 của tổ chức Pride quốc tế InterPride, góp phần xây dựng và hỗ trợ cộng đồng LGBT ở khu vực Đông Nam Á.

Các bài viết nổi bật

Đồng thuận

Thời gian đọc: 11 phút Sự đồng thuận trong tình dục tưởng chừng như là một chuyện đơn giản giữa hai cá nhân trong một mối quan hệ, nhưng trên thực tế, nó lại phức

Đọc thêm »

Nhận tư vấn hoặc hỗ trợ truyền thông

Điền thông tin tại mẫu đơn để nhận tư vấn và được hỗ trợ sớm nhất: