VIETNAM yOUTH ALLIANCE

Tổ chức tuyên truyền kiến thức về lĩnh vực giáo dục giới tính và LGBT+

Đồng thuận

Thời gian đọc: 11 phút Sự đồng thuận trong tình dục tưởng chừng như là một chuyện đơn giản giữa hai cá nhân trong một mối quan hệ, nhưng trên thực tế, nó lại phức

Đọc thêm »
Liên hệ

Bạn có muốn làm một bài quiz Dự Đoán Tính Dục để hiểu rõ hơn về bản thân?

Hãy bấm vào nút phía dưới để hiểu rõ hơn về xu hướng tính dục – bản dạng giới – thể hiện giới của bản thân nhé!

Tham gia VYA

Bạn quan tâm và muốn học hỏi thêm về lĩnh vực giáo dục giới tính và LGBT+? Bạn muốn làm đẹp CV, hồ sơ du học của bản thân với kinh nghiệm tình nguyện đầy ấn tượng? Hay bạn chỉ muốn tìm tới cộng đồng thân thiện, nhiệt huyết của những bạn trẻ cùng tuổi, cùng lĩnh vực? Hãy nộp đơn tham gia vào VYA nhé

Thành tựu